Priser

Vi afregner som udgangspunkt efter medgået tid forbundet med opgavens løsning med en timetakst på kr. 2.500 med tillæg af moms. Ved sagens afregning tager vi dog højde for det opnåede resultat, sagens kompleksitet og rådgivningens værdi for kunden.

Vi giver altid kunden et prisoverslag, når vi har modtaget og gennemgået en sag, og eventuel har afholdt et møde, hvor kunden fortæller nærmere om sagen.

Vores prisoverslag indeholder altid; 1) en beskrivelse af det arbejde, som vi vurderer skal udføres, 2) en vurdering af det tidsforbrug, der er forbundet med arbejdet, og 3) angivelse af et forventeligt honorar. Vi angiver altid, hvis prisoverslaget er forbundet med usikkerhed, og beskriver hvori usikkerheden består.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10