Pligtmæssige oplysninger

Sønder Ljørring advokatfirma er et advokatkontorfællesskab bestående af Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab, Jakob Sønder Larsen (cvr: 32 76 76 99) og Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab, Christian Ljørring (cvr: 33 15 64 13).

Advokaterne hos Sønder Ljørring Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Midler, som tilhører Sønder Ljørrings klienter, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Renter af klientkontomidler tilfalder den enkelte klient i overensstemmelse med disse regler. Sønder Ljørring Advokatfirma Jakob Sønder Larsen (cvr: 32 76 76 99)  har klientbankkonto i Jyske Bank, reg.nr.: 5024 – kontonr.: 1286397. 

Alle advokater hos Sønder Ljørring Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Sønder Ljørring Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Sønder Ljørring Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Alle opgaver, som Sønder Ljørring advokatfirma påtager sig, er omfattet af vores forretningsbetingelser, med mindre andet konkret er aftalt skriftligt.

Ved utilfredshed med Sønder Ljørrings rådgivning og behandling af sagen i øvrigt, eller i tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Sønder Ljørring Advokatfirma kan klienten indbringe klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. på www.advokatnaevnet.dk.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10