Retssager og voldgiftssager

Vi fører et betydeligt antal retssager og voldgiftssager vedrørende entreprise-, forsikrings- og erstatningsret.

Vi ved, at et tæt samarbejde med kunden er en afgørende forudsætning for et godt resultat.

Vi ligger vægt på at kunden får kendskab til de risici og muligheder som en sag rummer, herunder ikke mindst de økonomiske. Vi fastlægger sagens strategi i samarbejde med kunden, og sikrer, at kunden kender sagens tidsmæssige perspektiv.

Både før og under en sag har vi øje for eventuelle forligsmæssige muligheder, samt de muligheder der er for mægling og mediation.

Vi bistår endvidere i forbindelse med syn og skøn, også når syn og skøn gennemføres før retssag er anlagt.  Udfaldet af et syn og skøn kan ofte være afgørende for resultatet af en efterfølgende retssag eller voldgiftssag. Det er derfor vigtigt, at kunden får den optimale rådgivning under et syn og skøn.

Vi sikrer – i samarbejde med kunden – at skønsmanden har de rette kvalifikationer, at sagen fremlægges korrekt og objektivt for skønsmanden, at alle relevante oplysninger indgår i skønssagen og at der stilles de nødvendige spørgsmål til belysning af sagens problemstillinger.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10