Regres

Forsikringsselskabernes fokus på regres er stigende i disse år.

Ved en tidlig og effektiv håndtering af regressager kan et forsikringsselskab sikre, at en skadeudbetaling foretaget under en tingsforsikring endeligt bæres af en ansvarlig skadevolder.

Hos Sønder Ljørring Advokatfirma har vi stor erfaring med gennemførelse af regreskrav. Endvidere bistår vi med screening af skadesager med henblik på at vurdere mulighederne for regres.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10