Kontrakter

En gennemarbejdet kontrakt sikrer kundens retsstilling, og forebygger tvister mellem kontraktparterne. Vi bistår med udarbejdelse af alle kontrakttyper der anvendes af byggeriets aktører, herunder:

  • aftaler vedrørende teknisk rådgivning og bistand
  • entrepriseaftaler vedrørende hovedentreprise, totalentreprise
    og fagentreprise
  • aftaler vedrørende bygherrerådgivning
  • aftaler vedrørende opførelse af enfamiliehuse o. lign. (private bygherrer)

Endelig yder vi rådgivning i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10