Graveskader

I takt med at flere rør og ledninger lægges i jorden, bliver graveskader et stadigt større problem. Der sker hvert år et stort antal skader på ledninger og rør, ofte med alvorlige følger.

Gennem førelse af en lang række sager på dette område, har vi opnået et grundigt kendskab til de forskellige ledningstyper, anvendte arbejdsmetoder og gældende love, forskrifter, normer m.v. på dette område. Vi bistår med det erstatningsretlige og forsikringsretlige efterspil efter skaderne er opstået, og ikke mindst med udarbejdelse af kontrakter for de implicerede parter, hvor en lang række problemstillinger kan foregribes.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10