Forsikringssvindel

Der begås årligt forsikringssvindel for et betydeligt beløb, hvilket koster danske forsikringsselskaber store summer til udbetaling af uretmæssige erstatninger, opklaring og sagsbehandling.

Forsikringssvindel har den konsekvens, at alle lovlydige forsikringstagere skal betale mere i præmie, hvilket af samfundsmæssige grunde er uacceptabelt.

Sager vedrørende forsikringssvindel er kontroversielle, da fejlvurderinger er forbundet med betydelige menneskelige omkostninger for de implicerede. Sådanne sager har pressens bevågenhed og kan give anledning til betydelig og skadelig presseomtale.

Presserisikoen og de menneskelige hensyn betyder, at sådanne sager skal bedømmes korrekt.

Vi har stor praktisk erfaring i håndtering af svindelsager og kender de hensyn, som forsikringsselskaber er nødt til at afveje i denne type sager.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10