Entrepriseret

I forbindelse med en byggesag kan der opstå uenighed omkring fastlæggelse af entreprenørens ydelse, ekstraarbejder, forsinkelse, forsikringsforhold, udbudsretlige forhold og meget andet. Vi bistår med at foregribe og løse disse uenigheder, gerne så tidligt som muligt, så entreprenører, rådgivere og bygherrer kan komme videre med det fremadrettede arbejde.

Vi bistår både før byggeriet igangsættes, under byggeriet og efter aflevering.

Endelig bistår vi med førelse af retssager og voldgiftssager omkring entrepriseretlige problemstillinger.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10