Mål

Sønder Ljørring Advokatfirmas mål er:

At yde juridisk rådgivning på højeste faglige niveau indenfor områderne entreprise-, forsikrings- og erstatningsret til en konkurrencedygtig pris.

At sikre at kunderne 1) forstår sagens juridiske problemstillinger og de muligheder og risici der er forbundet hermed
2) inddrages i fastlæggelsen af strategien for sagen, og 3) hele tiden ved, hvad der sker i sagen, og kender sagens tidsperspektiv.

At sikre fuld åbenhed omkring pris.

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10