Jakob Sønder Larsen

Jakob Sønder Larsen har beskæftiget sig med entreprise-, forsikrings- og erstatningsret siden 2001.

Han har gennemført et stort antal retssager, voldgiftssager samt syns- og skønssager, og har møderet for landsret. Endvidere har han stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter.

Han har i en årrække arbejdet i forsikringsbranchen, og har blandt andet herfra fået et indgående kendskab til forsikringsret og forsikringsselskabers forhold.

Han underviser på Forsikringsakademiet i blandt andet All risks og entrepriseforsikring. Endvidere underviser han i ABR 89, AB 92, graveskader samt en lang række andre emner.

Kontakt:
Mobil: 24 85 85 83
E-mail: jsl@soenderlaw.com

Sønder Ljørring Advokatfirma | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf.: 70 22 85 83 | Fax: 44 20 99 10